Portfolio > Bethlehem Project

Bethlehem V
Bethlehem V
Lithograph
5.5 x 9.5 inches
2012

Edition of 16