Portfolio > Bethlehem Project

Bethlehem VI
Bethlehem VI
monotype
2011